keskiviikko 1. helmikuuta 2017

Koulujen turvallisuus luodaan yhdessä

Opetusalalla turvallisuus on läpileikkaava asia – sen kuvataan olevan läsnä kaikessa. Keskeinen tavoite onkin turvata kaikille kouluissa työskenteleville ja opiskeleville turvallinen ja hyvinvointia tukeva ympäristö. Kouluissa on turvallisuuskansiot ja käytännöt poikkeamatilanteiden ilmoittamiseen. Monet turvallisuusasiat, kuten poistumisharjoitukset ja niistä oppiminen (lessons learned) on ajoitettu vuosikelloon.


Suomalaisen koulun voimavara ovat korkeasti koulutetut, ammattitaitoiset opettajat ja opettajien vapaus valita omat opetusmenetelmänsä. Nämä asiat rakentavat suomalaisten koulujen kykyä tuottaa loistavia oppimistuloksia ja ovat nostaneet koulujärjestelmämme kansainvälisen kiinnostuksen kohteeksi. Toimitaanko opetusalalla samojen periaatteiden mukaan myös turvallisuudessa?

Minulla on ollut työssäni ilo keskustella rehtoreiden, opettajien ja opetusalan työsuojelutoimijoiden kanssa turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Opettajat sekä koulun muut työntekijät kohtaavat työssään erilaisia tilanteita, joissa heidän turvallisuutensa on uhattuna. 2000-luvun kouluampumiset ja muut kokemukset ulkopuolisesta uhkasta ovat rikkoneet illuusiota turvallisuudesta. Arjen työssä kohdataan erilaisia häiriö- ja väkivaltatilanteita.

Tilanteiden taustalla on moninaisia syitä, esimerkiksi oppilaiden haasteita hallita käyttäytymistään ja perheiden sosiaalisia ongelmia. Opettaja on ”supersankari”, monia lankoja käsissään pitävä verkostotoimija, joka opetustyön rinnalla tekee yhteistyötä huoltajien ja muiden oppilaan hyvinvointia tukevien toimijoiden kanssa. Työntekijät kertovat kiireestä ja henkisen kuormittumisen kokemuksista.

Vaikka kouluissa on yhteisiä turvallisuutta ylläpitäviä käytäntöjä, on myös monissa käytännöissä kehitettävää. Työntekijät hoitavat monet tilanteet omalla ”persoonallaan”, oman (vaihtelevan) turvallisuusosaamisensa varassa. Voiko työntekijän turvallisuus olla kiinni henkilökohtaisista taidoista tai luontaisesta kyvystä toimia ja hallita omaa työtään? Näin ei pitäisi olla.

Työntekijöiden turvallisuus on ennen kaikkea johtamisen ja yhteisen työstämisen kysymys. Keskeistä on turvallisuusriskien ennakointi: yhteisen ymmärryksen luominen siitä mitkä ovat keskeiset turvallisuushaasteet ja sopivimmat hallinnan keinot muuttuvassa työssä. Turvallisuuden hallinta on myös rakennettava osaksi yhteisiä toimintatapoja ja kehittämisen käytäntöjä perehdytyksestä työpaikkakokouksiin. Näin jokainen työntekijä persoonasta rippumatta osaa toimia erilaisissa yllättävissä ja kuormittavissa tilanteissa omaa ja yhteistä turvallisuutta ylläpitävällä tavalla.

Anna-Leena Kurki @AnnaLeenaKurki

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa Turvallisuuden edistäminen opetusalalla (EduSafe)-hankkeessa. Hankkeessa tuotetaan tietoa opetusalan turvallisuuden hallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä kehitetään välineitä oppilaitosten turvallisuuden hallintaan ja johtamiseen. Voit seurata hankkeen etenemistä Twitterissä #edusafe.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti