tiistai 27. toukokuuta 2014

Ankeilusta autuuteen: miten tuunata mielekkäämpiä työtapoja

INSPI-hankkeen hengessä lupauduin kokeilemaan muutaman viikon ajan, voinko muokata stressin ankeuttamasta työminästäni myönteisemmän ja mitä siitä seuraisi. Koska olin mennyt huutelemaan kokeilustani julkisesti, oli selvää, ettei töppäily tulisi kysymykseen. Oli siis pohdittava muutoksen anatomiaa syvällisemmin.

Myönteisyys on muutakin kuin pintapuolista positiivisuutta, jolle jotkut amerikkalaiset itseavun apostolit ovat antaneet huonon maineen. Myönteisyys voi ilmetä siten, ettei anna pienten vastoinkäymisten hermostuttaa ja että olo on hyvä vielä työpäivän jälkeenkin, vaikka töitä jäisi odottamaan seuraavalle päivälle. Tällainen tavoitetila olisi parannus niin oman työhyvinvointini kuin tuotteliaisuuteni näkökulmasta: kuka tahansa on luovempi, kun vanne ei kiristä pään ympärillä ja pulssi ei koeta rikkoa kiihtyvyysennätyksiä. Loogista, mutta myös tuttua: työn imuahan tässä tavoitellaan!

Miten siis voisin tuunata lisää myönteistä imua työhöni? Voisin toki sparrata itseäni peilin ääressä aamuisin tai tehdä nauruharjoituksia kun alkaa ärsyttää, mutta pelkkä itsesuggestio ei tässä tapauksessa riittäisi, ja se saattaisi kaiken lisäksi pelottaa saman huoneen jakavaa kollegaa. Oli pureuduttava ankeuttajan ytimeen. Koska en ole luonteeltani erityisen negatiivinen (onko kukaan?), oli selvitettävä muut syyt, jotka nakersivat myönteisyyden mahdollisuuksia.

Ärtymykseni päällimmäiseksi syylliseksi paljastui kiireen ja kaaoksen aiheuttama heikko hallinnan kokemus työstä. Harvoin tunsin ehtiväni tekemään niitä asioita, mitä olin ajatellut etukäteen tekeväni. Aikatauluni tuntuivat elävän omaa elämäänsä. Olin kuin tahdoton lastu sähköpostien jatkuvassa virrassa.

Kiire on työelämässä vakio, eikä yksinomaan huono sellainen: sopivassa kiireessä työ ei tunnu tylsältä. Hallinnan kokemusta työssäni sen sijaan voisin koettaa parantaa ja ottaa siten askeleen kohti myönteisempää ja tuotteliaampaa toimintaa. Näissä mietteissä olen tällä viikolla tuunannut työtäni seuraavasti:

  • Olen vähintään yhtenä päivänä keskittynyt töihin, joita olin suunnitellutkin tekeväni, vaikka se onkin tarkoittanut sitä, että johonkin sähköpostiin vastaan vasta seuraavana päivänä.
  • En ole elätellyt harhoja, että jokainen päivä voisi olla tällainen.
  • Olen pyrkinyt tekemään perjantaisin asioita, joista tykkään ja jotka osaan. 
  • Olen ollut itselleni armollinen. Maa ei nyrjähdä kiertoradaltaan, vaikka jotain ei ehtisikään tehdä aiotusti.

Lotta Harju

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka on kiinnostunut siitä, miten työntekijät voivat omalla toiminnallaan tehdä työstään innostavampaa ja ehkäistä työssä leipääntymistä.

perjantai 23. toukokuuta 2014

Minun TET-viikkoni

Jännitin kovasti ensimmäistä työpäivääni Työterveyslaitoksella. Ensimmäisenä aamuna, kun menin töihin, tapasin ohjaajani Kiti Müllerin. Hän esitteli minulle paikkoja ja ihmisiä. Tämän jälkeen eteeni tuotiin iso kasa tabletteja, ja asentelinkin niitä melkein koko päivän. Samalla huomasin, että jännittäminen oli ollut turhaa.

Minulle annettiin kotiin testattavaksi uniranneke, joka mittaa miten minä nukun. Tämä testi on todella mielenkiintoinen, ja se kestää koko viikon. Minä menin tarkistamaan Ninan (tutkimushoitaja) kanssa aktigrafia eli uniranneketta. Me tutkimme viivadiagrammitaulukosta, miten olin nukkunut.

Kun TET-viikko oli loppumassa, Marianne Leinikka (ohjaajani) ehdotti, että tekisin blogitekstin työviikostani. Keskiviikkona pääsin tutustumaan verkkotoimitukseen, jossa tapasin Kaisa Innon. Hän oli minun blogiohjaajani. Ensimmäiseksi Kaisa ja minä puhuttiin blogista, mutta selvisikin, että tarvitsin omaa tietokonetta blogitekstin tekemiseen, joten Kaisa näytti minulle verkkotoimituksen paikkoja.

Olen kokeillut erilaisia koneita ja pelejä, jotka olivat tosi kiinnostavia. Kaikki työtehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja erilaisia. Työkaverit ovat neuvoneet tarvittaessa ja ovat olleet mukavia.

Viimeisenä päivänä tutustuin tiimin toimintaan. Minulle näytettiin mm. katseenseurantalasit ja suurnopeuskameran toimintaa. Kun sain selville, että Työterveyslaitos on perustettu jo vuonna 1945, yllätyin, koska paikka on niin moderni. Parasta tässä TET-viikossa ja työssä olivat erilaiset jännät työpäivät ja se, että läksyjä ei tullut melkein yhtään.          

Työtauko ohjaajani Mariannen kanssa.
Tet-terveisin,

Iskander Hamidulla            

*************

My TET week

I was very nervous before my first working day in Työterveyslaitos. The first morning when I went to work, I met my instructor Kiti Müller. She introduced me to the places and people. After this, I had a big pile of tablets in front of me and I uploaded programs almost the whole day and at the same time I noticed that the nervousness was for nothing.

I was given a wrist monitor for testing how I sleep. This test is really interesting and it lasted the whole week. I went to check results with Nina (research nurse). We were exploring how I was sleeping during the night from all kind of diagrams.

When TET week was running out, Marianne (my other instructor) suggested that I should blog about my week.

On Wednesday, I got to know the web office, where I met Kaisa Into. She was my blog instructor. First, Kaisa and I talked about blogs, but it turned out that I needed my own computer to write, so Kaisa showed me the office and how things work there.

During my week I've tried a variety of machines and games that were really interesting. All my tasks were interesting and days different. My colleagues have advised me if necessary, and have been nice.

On the last day I got to know the team activities. I was shown e.g. eye tracking glasses and a high-speed camera. When I heard that Työterveyslaitos was founded in 1945 I was surprised, because the place is so modern. The best things about this TET week: the work was different, working days and the fact that there were almost no homework.

*************

Моя неделя в ТЕТ

Я очень волновался перед моим первым днем работы в Институте. На утро первого дня работы я встретил моего инструктора Кити Мюллер. Она ознакомила с местом работы и познакомила с коллегами. После этого, мне принесли гору планшетов и я устанавливал на них программы весь день. В тоже самое время я понял, что мои волнения были напрасны.

Мне выдали браслет для отслеживания моего сна. Это тестирование было очень интересным и длилост всю неделю. Я проверил результаты актиграфии с Ниной (медсестра). Мы исследовали как я сплю на всевозможных графиках и диаграммах.

Когда моя неделя в ТЕТ заканчивалась, Марианне (инструктор), предложила мне написать блог о моей практике.

В среду я ознакомился с сетевым отделом, где я познакомился с Кайсой Инно. Она была мои блог-инструктором. Первым делом мы обсудили блоги, после чего и выяснилось, что мне понадобиться собственный компьютер для этого. Кайса показала мне офис и обьяснила как тут все работает.

Во время практики я попробовал большое количество техники и игр, что было очень интересным. Все мои задачи мне понравились и каждый день был разнообразным. Мои коллеги поддерживали и помогали мне при необходимости.

В последний день я ознакомился с групповой работой. Мне показали очки со слежением за глазами и высоскорoсную камеру. Самым привлекательным в этой практике было разнообразие рабочих дней и почти отсутствие домашних заданий.

tiistai 20. toukokuuta 2014

Voiko ahdistujasta tuunata autuaan?


Työterveyslaitoksella on käynnissä Innostuksen spiraali  -tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan ja kehitetään työyhteisöjen voimavaroja ja työhyvinvointia.

Eräs tutkituista käsitteistä liittyy työntekijälähtöiseen työn muokkaamiseen eli työn tuunaamiseen. Ajatus on, että työntekijät voivat itse lisätä oman työnsä mielekkyyttä ja siten omaa työhyvinvointiaan muokkaamalla työnsä sisältöä, sen tekemisen ympäristöä tai työtä koskevaa ajatteluaan paremmin itselleen sopivaksi. Tuunari voi esimerkiksi kehittää omaa osaamistaan, lisätä työnsä haasteita tai parantaa sosiaalisen vuorovaikutuksen määrää ja laatua työssään eri tavoin.

Työn tuunaaminen tapahtuu nykyisen tehtävänkuvan puitteissa ja voi olla hyvinkin arkista toimintaa. Pienillä teoilla voi olla iso vaikutus.

Olemme kevään kuluessa vieneet työn tuunaamisen ilosanomaa suomalaisille työpaikoille ja oppineet lukuisia eri tapoja ja käytäntöjä, joilla työntekijät tuunaavat omaa työtään erilaisissa organisaatioissa. Kaikista vaikutteista huolimatta havahduin kollegani taannoin minulle esittämään kysymykseen: ”Miten sinä olet viime aikoina tuunannut työtäsi?”

Syöksyin innostuksen spiraalista itsetutkiskelun spiraaliin, jonka silmässä kummitteli totuus: enpä juuri mitenkään. Olin kuin surullisenkuuluisa suutarin lapsi ilman kenkiä, vaikka tarvetta todella olisi elää niin kuin opettaa. Koko vuoden elämää leimannut kiire ja tukka putkella kohkaaminen olivat jättäneet jälkeensä stressiä, ärtynyttä mieltä ja sähköpostikurimusta kasvokkaisten kohtaamisten sijaan. Totta vie, työskentelytapani tuntuivat kaipaavan tuunaamista (puskutraktorilla tai dynamiitilla)!

Siispä toimeen: päätin jälleen kerran opetella parempia ajanhallinnan tapoja ja panostaa sosiaalisten suhteiden laatuun työssä. Vaikuttaisin siis paitsi työni tekemiseen, myös sen sosiaaliseen ympäristöön.

Entä työni kognitiivinen ulottuvuus? Kriittisyys ja pedanttisuus kun ovat kuulemma niitä luonteenpiirteitä, jotka hylkivät optimismia ja onnellisuutta samaan tapaan kuin positiivisesti varautuneet kappaleet toisiaan. Kollegani esittikin minulle haasteen: onnistuisinko tuunaamaan itsestäni myönteisemmän kolmessa viikossa? Käytännössä tämä tarkoittaisi, että koetan sinnikkäästi torjua negatiivisia ajatusmalleja pyrkien samalla omaksumaan myönteisen – tai ainakin vähemmän ärtyneen –lähestymistavan arjen pikku vastoinkäymisiin.

Aloitan harjoituksen hiljentämällä epäilyksen oraan. Otan haasteen vastaan uteliaana, joskin hieman pelokkaana. Koska kyseessä on empirian kerääminen, päivitän kokemuksiani ajatusnyrjähdyksen varrelta, ja koetan vastata otsikon esittämään kysymykseen. Suuri tuntematon, täältä tullaan.

Lotta Harju

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka on kiinnostunut siitä, miten työntekijät voivat omalla toiminnallaan tehdä työstään innostavampaa ja ehkäistä työssä leipääntymistä.

tiistai 13. toukokuuta 2014

Verkostoituva työ muuttaa yhteisöllisyyttä

Ihminen tarvitsee yhteenkuuluvuutta ja hyväksytyksi tulemista, jotka toteutuvat erilaisissa yhteisöissä.

Yhteisöllisyys on perinteisesti liitetty pysyviin sosiaalisiin rakenteisiin, kuten kyläyhteisöihin, kaupunkien asuinalueisiin tai työelämässä esimerkiksi tehdasyhdyskuntiin. Kuitenkin maailman muuttuessa myös yhteisöllisyys muovautuu uudelleen ja vaatii uudelleenmäärittelyä.

Työtä tehdään yhä useammin projekteissa, joiden henkilöstö kootaan usean eri yksikön tai työpaikan verkostosta. Vuokratyössä henkilö tulee ikään kuin lainaksi työpaikalle. Sekä projektityö että vuokratyö ovat episodimaisia: projekti vaihtuu toiseen, ja vuokratyöntekijä siirtyy vuokrasuhteen päätyttyä toiseen työpaikkaan.

Mutta mihin ihminen kiinnittyy, mistä hän löytää yhteenkuuluvuutta, hyväksytyksi tulemista ja yhteisiä arvoja projektien viidakossa? Voiko olla niin, että yksi syy työuupumukseen onkin perinteisten yhteisöllisten rakenteiden heikkeneminen?

Rajoja rikkova työ -hankkeessa ihmiset kertovat meille kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja pysyvien rakenteiden tärkeydestä. Siksi pysyvistä rakenteista pidetään kiinni kynsin hampain. Samalla olemme kuitenkin havainneet, että ihmiset myös mukautuvat uusiin olosuhteisiin.

Erään tekemämme työpaikkakyselyn mukaan yhteiset päämäärät ovat yksi tärkeimmistä yhteenkuuluvuuden tunteen synnyttäjistä. Myös yhteinen projekti nostettiin kärkisijoille. Nämä eivät sinänsä ole fyysiseen läsnäoloon sidottuja, joten yhteisöllisyydellä on toivoa myös verkostoituvassa työssä. Toisaalta ajatuksemme kasvokkaisuuden vahvasta merkityksestä sai sekin tukea kyselystä, sillä yhteiset tauko- ja työtilat koettiin erittäin tärkeiksi.

Yhteisöllisyys rakentuu siis yhteenkuuluvuuden tunteesta, joka voi syntyä sekä fyysisessä että henkisessä vuorovaikutuksessa. Verkostoituvan työn johtamisessa tuleekin kiinnittää huomiota riittävään henkiseen motivointiin ja mahdollisuuteen kohdata muita ryhmän jäseniä.

Minna Janhonen (Twitter: @minnajanhonen) ja Minna Toivanen

Kirjoittajat ovat Työterveyslaitoksen tutkijoita, jotka ovat mukana Rajoja rikkova työ -tutkimushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa työpaikkojen sujuvan toiminnan edellytyksiä.