keskiviikko 4. toukokuuta 2016

Grand design -organisaatiomuutos

Grand design -televisio-ohjelmassa seurataan henkilöitä, jotka alkavat rakentaa unelma-asuntoaan. Heillä on mielessään, ja joskus vain mielessään, visio talosta, jonka he haluavat luoda itselleen ja perheelleen. Usein heillä on vähän, jos lainkaan, kokemusta talon rakentamisesta, mutta intoa ja sitoumusta heillä riittää. Budjetti on rajallinen ja aikataulu haastava.

Unelmien asuntoa lähdetään rakentamaan eri asetelmista. Osa lähtee ”tuunaamaan” vanhasta uutta, toiset peruskorjaavat täysin raunioista, osa päättää purkaa vanhan kokonaan ja rakentaa jotain ihan uutta. Projektin aikana kohdataan haasteita, isojakin, eivätkä haasteet ole vain taloudellisia. Kommunikointi muiden osapuolten välillä takkuaa tai jopa katkeaa. Aikataulut pettävät. Tapahtuu kaikkea ennakoimatonta.


Ohjelmassa luo uskoa oman unelman tavoittelemiseen se, että henkilöt löytävät lopulta ratkaisun. Aina se ei ole paras mahdollinen, mutta vähintään riittävän hyvä, usein loistava. Projektin aikana rakentajien voimat ovat koetuksella, usko omaan visioonkin horjuu. Lopputuloksena on unelmien talo, mutta toisinaan useiden vuosienkin jälkeen, on nähtävissä vain pilkahdus siitä mitä ollaan luomassa.

Talon rakentamisessa on mielestäni jotain samaa kuin organisaatiomuutosten johtamisessa. Visio talosta, vaikka se olisi parhaiden arkkitehtien tekemä, harvoin vastaa täydellisesti lopputulosta: rakentaminen on monimutkainen projekti, johon vaikuttaa lukemattoman monet asiat.

Muutosprojektinkin toteuttamiseksi tarvitaan selkeä visio tulevasta, käsitystä siitä millainen lopputulema on ja vahvaa uskoa siihen. Tarvitaan paljon kommunikointia niin itse visiosta kuin askelista joilla siihen päästään. Tarvitaan hyvää yhteishenkeä, luottamusta toisten näkemyksiin ja kokemuksiin. Tarvitaan rohkeutta tehdä päätöksiä, joskus osin puutteellisin tiedoin. Tarvitaan uskallusta korjata aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia, purkaa jo tehtyäkin työtä ja aloittaa alusta. Tarvitaan muita henkilöitä, jotka myös ovat valmiita panostamaan projektiin – yksin sitä ei voi tehdä.

Grand design -ohjelmassa juontaja usein kysyy olisivatko rakentajat valmiita aloittamaan projektin, jos tietäisivät sen mitä tietävät nyt, tai tekisivätkö he jotain toisin. Hyvä kysymys pohdittavaksi myös jokaisen muutosprosessin jälkeen.

Krista Pahkin

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen asiantuntija, joka on kiinnostunut organisaatiomuutoksista: hyvässä ja pahassa.

1 kommentti: