perjantai 23. toukokuuta 2014

Minun TET-viikkoni

Jännitin kovasti ensimmäistä työpäivääni Työterveyslaitoksella. Ensimmäisenä aamuna, kun menin töihin, tapasin ohjaajani Kiti Müllerin. Hän esitteli minulle paikkoja ja ihmisiä. Tämän jälkeen eteeni tuotiin iso kasa tabletteja, ja asentelinkin niitä melkein koko päivän. Samalla huomasin, että jännittäminen oli ollut turhaa.

Minulle annettiin kotiin testattavaksi uniranneke, joka mittaa miten minä nukun. Tämä testi on todella mielenkiintoinen, ja se kestää koko viikon. Minä menin tarkistamaan Ninan (tutkimushoitaja) kanssa aktigrafia eli uniranneketta. Me tutkimme viivadiagrammitaulukosta, miten olin nukkunut.

Kun TET-viikko oli loppumassa, Marianne Leinikka (ohjaajani) ehdotti, että tekisin blogitekstin työviikostani. Keskiviikkona pääsin tutustumaan verkkotoimitukseen, jossa tapasin Kaisa Innon. Hän oli minun blogiohjaajani. Ensimmäiseksi Kaisa ja minä puhuttiin blogista, mutta selvisikin, että tarvitsin omaa tietokonetta blogitekstin tekemiseen, joten Kaisa näytti minulle verkkotoimituksen paikkoja.

Olen kokeillut erilaisia koneita ja pelejä, jotka olivat tosi kiinnostavia. Kaikki työtehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja erilaisia. Työkaverit ovat neuvoneet tarvittaessa ja ovat olleet mukavia.

Viimeisenä päivänä tutustuin tiimin toimintaan. Minulle näytettiin mm. katseenseurantalasit ja suurnopeuskameran toimintaa. Kun sain selville, että Työterveyslaitos on perustettu jo vuonna 1945, yllätyin, koska paikka on niin moderni. Parasta tässä TET-viikossa ja työssä olivat erilaiset jännät työpäivät ja se, että läksyjä ei tullut melkein yhtään.          

Työtauko ohjaajani Mariannen kanssa.
Tet-terveisin,

Iskander Hamidulla            

*************

My TET week

I was very nervous before my first working day in Työterveyslaitos. The first morning when I went to work, I met my instructor Kiti Müller. She introduced me to the places and people. After this, I had a big pile of tablets in front of me and I uploaded programs almost the whole day and at the same time I noticed that the nervousness was for nothing.

I was given a wrist monitor for testing how I sleep. This test is really interesting and it lasted the whole week. I went to check results with Nina (research nurse). We were exploring how I was sleeping during the night from all kind of diagrams.

When TET week was running out, Marianne (my other instructor) suggested that I should blog about my week.

On Wednesday, I got to know the web office, where I met Kaisa Into. She was my blog instructor. First, Kaisa and I talked about blogs, but it turned out that I needed my own computer to write, so Kaisa showed me the office and how things work there.

During my week I've tried a variety of machines and games that were really interesting. All my tasks were interesting and days different. My colleagues have advised me if necessary, and have been nice.

On the last day I got to know the team activities. I was shown e.g. eye tracking glasses and a high-speed camera. When I heard that Työterveyslaitos was founded in 1945 I was surprised, because the place is so modern. The best things about this TET week: the work was different, working days and the fact that there were almost no homework.

*************

Моя неделя в ТЕТ

Я очень волновался перед моим первым днем работы в Институте. На утро первого дня работы я встретил моего инструктора Кити Мюллер. Она ознакомила с местом работы и познакомила с коллегами. После этого, мне принесли гору планшетов и я устанавливал на них программы весь день. В тоже самое время я понял, что мои волнения были напрасны.

Мне выдали браслет для отслеживания моего сна. Это тестирование было очень интересным и длилост всю неделю. Я проверил результаты актиграфии с Ниной (медсестра). Мы исследовали как я сплю на всевозможных графиках и диаграммах.

Когда моя неделя в ТЕТ заканчивалась, Марианне (инструктор), предложила мне написать блог о моей практике.

В среду я ознакомился с сетевым отделом, где я познакомился с Кайсой Инно. Она была мои блог-инструктором. Первым делом мы обсудили блоги, после чего и выяснилось, что мне понадобиться собственный компьютер для этого. Кайса показала мне офис и обьяснила как тут все работает.

Во время практики я попробовал большое количество техники и игр, что было очень интересным. Все мои задачи мне понравились и каждый день был разнообразным. Мои коллеги поддерживали и помогали мне при необходимости.

В последний день я ознакомился с групповой работой. Мне показали очки со слежением за глазами и высоскорoсную камеру. Самым привлекательным в этой практике было разнообразие рабочих дней и почти отсутствие домашних заданий.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti